Wizerunek firmy
i jej produktu.

Grafika…

Szata graficzna wydawnictw
drukowanych i ekranowych.

Skład…

Projekt, skład i przygotowanie do druku —
od konceptu, przez makietę, fotoedycję,
aż po dostarczenie materiałów drukarzowi.

folderów, książek i czasopism.

Systemy identyfikacji wizualnej, identyfikacja
siedziby, miejsca sprzedaży, środków transportu.

Identyfikacja…

Dla firm, instytucji, samorządów.

Infografika…

Ikony, elementy interfejsu programowego,
piktogramy, gmerki, mapy, schematy, wykresy.

W prasie i internecie.

1. Wstęp…

2. Logo…

3. DTP…

4. Identyfikacja wizualna…

5. Infografika…

Ujmowana możliwie szeroko identyfikacja wizualna: znaki, winiety czasopism, propozycje wizerunku instytucji, firm i produktów. Przy doborze decydował prymat nakładu pracy projektowej nad pozo­stałymi kategoriami.

 • Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna. Logo, znak, logotyp, identyfikacja wizualna.

Logo

Księga znaku

Ulotki

Identyfikacja wizualna

Projektowanie graficzne

Reklama

Witryny internetowe

Strony internetowe

Znak firmowy

Papiery firmowe

Foldery

Gadżety

Systemy identyfikacji wizualnej

Czasopisma

Etykiety

Strony www

Wizytówki

Listowniki

Znak

Druk

Ekran

Design

Piktogramy

Projekt

Typografia

Dokumentacja znaku

Grafika

Gazetki

Gazety

Liternictwo

Szata graficzna

Wizerunek produktu

Reklama zewnętrzna

Książki

Katalogi

Logotyp

Layout

Infografika

Ikony

Portfolio

Prace powstałe z myślą o wszelkich mediach drukowanych, zarówno rzeczy drobne jak i rozwiązania wielkoformatowe — od plakatu po ścianę budynku i od wizytówki po książkę czy też czasopismo.

 • Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki. Szata graficzna mediów drukowanych. DTP. Projekt, makieta, fotoedycja, skład, przygotowanie do druku. Albumy, książki, czasopisma, gazety, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki.
Logo
Księga znaku

Ulotki

Identyfikacja wizualna
Projektowanie graficzne
Reklama
Witryny internetowe
Strony internetowe
Znak firmowy

Papiery firmowe

Foldery

Gadżety

Systemy identyfikacji wizualnej

Czasopisma

Etykiety

Strony www

Wizytówki

Listowniki

Znak

Druk

Ekran
Design
Piktogramy
Projekt

Typografia

Dokumentacja znaku

Grafika

Gazetki

Gazety

Liternictwo

Szata graficzna
Wizerunek produktu

Reklama zewnętrzna

Książki

Katalogi

Logotyp

Layout

Infografika
Ikony
Portfolio

Projekty i realizacje przeznaczone do wyświetlania na ekranie — przede wszystkim prezentacje bądź strony internetowe.

 • Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy. Szata graficzna mediów ekranowych. Strony internetowe, prezentacje, interfejsy.
Logo
Księga znaku
Ulotki
Identyfikacja wizualna
Projektowanie graficzne
Reklama

Witryny internetowe

Strony internetowe

Znak firmowy
Papiery firmowe
Foldery
Gadżety
Systemy identyfikacji wizualnej
Czasopisma
Etykiety

Strony www

Wizytówki
Listowniki
Znak
Druk

Ekran

Design

Piktogramy
Projekt
Typografia
Dokumentacja znaku
Grafika
Gazetki
Gazety
Liternictwo

Szata graficzna

Wizerunek produktu
Reklama zewnętrzna
Książki
Katalogi
Logotyp

Layout

Infografika

Ikony

Portfolio

  Oferta:

 • logo, znak firmowy i towarowy,
 • dokumenty reprezentacyjne, papiery firmowe,
 • identyfikacja siedziby i środków transportu,
 • identyfikacja miejsca sprzedaży, reklama targowa,
 • opakowanie detaliczne i zbiorcze, etykieta produktu,
 • foldery, ulotki, programy lojalnościowe,
 • raporty, katalogi, listowniki,
 • czasopisma promocyjne, gazetki zakładowe,
 • reklama prasowa, gazeta produktowa,
 • internetowa strona firmowa,
 • internetowa strona produktowa,
 • makiety sklepów internetowych,
 • reklama zewnętrzna, infografika,
 • gadżety, odzież reklamowa.

  ©pyright:

 • Artur Miernik
  MMXIII – MMXVI

  Kontakt: